Stap 6 - Opzetten leveranciersmanagementsysteem

Stap 6 - Opzetten leveranciersmanagementsysteem

Hiertoe wordt een leverancier scorecard ontwikkeld en wordt de methode voor verzamelen van de gegevens voor de scorecard gezamenlijk afgesproken.
Hierbij hoort ook het opstellen van een schema voor periodieke leveranciersevaluaties (zowel intern als extern). Tenslotte wordt een systeem opgezet om te groeien naar voortdurende verbetering van de leveranciersperformance. Over de specifieke afspraken die gedurende deze afsluitende stap worden gemaakt vindt communicatie plaats naar de relevante stakeholders.

Deze stappen zullen leiden tot validatie van de behoefte van onze klant met betrekking tot een specifieke spendcategorie, een evaluatie van de strategische opties die bruikbaar zijn, de identificatie van potentiële leveranciers, een overeenkomst met de ‘preferred supplier’, een juridisch contract en de communicatie benodigd voor de operationele implementatie van het contract.

vorige stap