Met professioneel inkopen van NPR categorieën kunnen significante besparingen geboekt worden.

proQure kan u helpen met inkoopadvisering, de begeleiding en uitvoering van inkoopprojecten en kan indien gewenst de inkoop in categorieën voor u uitvoeren.

Wij professionaliseren en begeleiden uw inkoopproces en stroomlijnen de procedures en het contractmanagement in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij hebben een ervaren team van top-inkoopprofessionals en realiseren het aanwezige inkooppotentieel en dragen concreet bij aan een beter bedrijfsresultaat door uw inkoopfunctie optimaal te organiseren. Er wordt echte toegevoegde waarde gerealiseerd voor onze klanten en de leveranciers, aangezien er bij de klantgroepen een grotere expertise van NPR categorieën wordt opgebouwd en tevens bijbehorende volumes vanuit proQure op de markt worden aangeboden.

Benieuwd wat proQure voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op

Met professioneel inkopen van NPR categorieën kunnen significante besparingen geboekt worden

Presentation_illu icon

proQure biedt diensten in onder andere:

Marketing icon
Marketing
Media inkoop, print en promoties, fotografie en agentschappen

Meer info

Ingehuurde diensten icon
Ingehuurde diensten
Uitzendkrachten, bewaking, schoonmaak, catering, lease-auto's

Meer info

Waarom proQure?

Uw focus is terecht op de core business activiteiten van de onderneming. De NPR categorieën krijgen hierdoor in de praktijk doorgaans niet de aandacht en focus die noodzakelijk is om er het maximale uit te halen. Dit komt doorgaans door gebrek aan tijd en expertise binnen de categorieën, hetgeen leidt tot het ontbreken van spendinzicht, van volume bundeling en van goed inkoopbeleid. Hierdoor wordt het aanwezige besparingspotentieel niet of niet optimaal benut.

Onze buying managers zijn in staat de klant proactief te ondersteunen en begeleiden in het vormen en aanscherpen van de gewenste inkoopspecificaties en medeverantwoordelijk voor het (deels) zelfstandig managen van de klantrelatie, alsmede de individuele leveranciersrelaties. Om dat proces optimaal te kunnen laten verlopen waarborgt proQure een klantgerichte ondersteuning bij het tot stand brengen en onderhouden van een optimale team samenwerking tussen alle partijen (klant, leverancier en proQure).

proQure biedt haar inkoopexpertise ook aan als projectmanagement en consultancy bij uiteenlopende klanten die hun inkoop verder willen professionaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van Quick Scans (inkoopbreed of categoriespecifiek), het op korte termijn realiseren van significante besparingen en/of het bij proQure onderbrengen van een aantal inkoopcategorieën.

Hoe werkt proQure?

Wij professionaliseren en begeleiden uw inkoopproces en stroomlijnen de procedures en het contractmanagement in nauwe samenwerking met onze klanten.