Stap 5 - Selecteren van leveranciers

Stap 5 - Selecteren van leveranciers

In deze stap vindt de leveranciersselectie plaats. Hierbij wordt eerst gezamenlijk vastgesteld wat de criteria van de voorselectie zijn, waarna de leveranciersscores worden bepaald aan de hand van de vooraf besproken criteria.

Daarna vindt het opstellen en verzenden van de RFP (Request For Proposal) plaats. Ook hierover worden de stakeholders geïnformeerd.
Op basis van de antwoorden/reacties van de leveranciers op de RFP en desgewenst presentaties door leveranciers naar aanleiding daarvan, wordt de uiteindelijke onderhandelingsstrategie ontwikkeld (biedingproces).
Hierover wordt met de klant een management review gehouden, waarbij de gekozen strategie wordt vastgesteld. Daarover vindt wederom communicatie plaats naar de relevante stakeholders.

Hierna worden met de geselecteerde leveranciers onderhandelingen gevoerd in lijn met de gekozen strategie, waarna met de winnende leverancier het contract wordt opgesteld conform de eerder overeengekomen specificaties.
Tot slot van deze stap vindt communicatie over de nieuwe overeenkomst plaats naar de relevante stakeholders, alsmede de eventueel behaalde besparingstargets of andere doelstellingen.

vorige pagina / volgende pagina