Stap 2 - Verzamelen & analyseren van interne gegevens

Stap 2 - Verzamelen & analyseren van interne gegevens

In deze stap staat het verzamelen van zogeheten base-line gegevens centraal.
Hieronder wordt onder andere de verzameling van uitgaven, volumes, voorraadgegevens en bestaande contracten verstaan, alsmede het verzamelen en bespreken van de huidige productspecificaties en -eisen.
Hierbij vindt het analyseren van de base-line gegevens en het identificeren van de diverse mogelijkheden plaats. Gezamenlijk worden de toekomstige productspecificaties en –eisen bepaald, alsmede de uitgaven- en volumeprognoses.

vorige stap / volgende stap