Stap 1 - Samenstellen team & vaststellen doelen

Stap 1 - Samenstellen team & vaststellen doelen

In de eerste stap wordt het project/inkoopteam gedefinieerd. Hierbij wordt tijdens de kick-off meeting de scope van het project vastgesteld, alsmede de gezamenlijke doelstellingen. Deze worden bepaald in termen van spend, planning en potentiële besparingen. Het projectplan wordt hierbij voltooid, waarbij rollen, verantwoordelijkheden en het tijdspad worden geïdentificeerd. Tevens wordt het communicatieplan ontwikkeld en de teamcharter voltooid, waarin duidelijk benoemd is welke stakeholders wanneer en door wie op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het project.

volgende stap