Onderhoud - Service level overeenkomst, onderhoud koelingssysteem, onderhoud deuren/dokleveler, onderhoud apparatuur

Vaak zijn onderhoudscontracten een vanzelfsprekendheid bij de contractering van het gebouw of aangeschafte equipment en wordt daar onnodig veel aan gespendeerd gedurende de (economische) levensduur (denk aan de hoge uitgaven aan service en onderdelen).
Een typische categorie waar de total cost of ownership een hoofdrol speelt en daarom ook specialisme vergt om gedegen onderhoudscontracten en SLA’s af te sluiten voor gebouwen, machines, deuren/docks, business equipment etcetera. Een specifieke spend die wij als aparte categorie benaderen.

overzicht alle inkoopcategorieën

Sectoren waar proQure werkzam is

-> Automotive

-> Bouw en installatie

-> Gezondheidszorg

-> Groothandel

-> Logistiek en distributie

-> Retail

-> (Semi-) overheid

-> Zakelijke dienstverlening

Quick wins gecombineerd met lange termijn resultaten