Marketing - Media inkoop, print en promotie, fotografie en agentschappen

Dit betreft alle spend die voor de marketing manager relevant is; van de contractering van het juiste marketingbureau tot media-inkoop en van drukwerk en fotografie tot agentschappen. Een categorie waar creativiteit voorop staat, waar de juiste inkoopexpertise en (benchmark)ervaring tot synergie leidt en waar wij in samenwerking met marketing professionals een enorme waarde kunnen toevoegen.

overzicht alle inkoopcategorieën

Sectoren waar proQure werkzaam is

-> Automotive

-> Bouw en installatie

-> Gezondheidszorg

-> Groothandel

-> Logistiek en distributie

-> Retail

-> (Semi-) overheid

-> Zakelijke dienstverlening

Quick wins gecombineerd met lange termijn resultaten