Constructie - Plafonds en vloeren, muren en deuren, onderaannemers

Alles wat binnen de bouw en verbouw dient te worden ingekocht, valt binnen onze categorie "Constructie": van de bouwaanbesteding zelf, tot de contractering van (onder)aannemers, maar ook vloeren, plafonds, deuren, muren, technische installaties, etc.
Een zeer specialistische categorie in een doorgaans onduidelijke en vaak ongrijpbare markt. Inzet van inkoopspecialisme is dan een grote toegevoegde waarde, die tot significante besparingen leidt.

overzicht alle inkoopcategorieën

Sectoren waar proQure werkzaam is

-> Automotive

-> Bouw en installatie

-> Gezondheidszorg

-> Groothandel

-> Logistiek en distributie

-> Retail

-> (Semi-) overheid

-> Zakelijke dienstverlening

Quick wins gecombineerd met lange termijn resultaten