Over NPR

Uw focus is terecht op de core business activiteiten van de onderneming. De NPR categorieën krijgen hierdoor in de praktijk doorgaans niet de aandacht en focus die noodzakelijk is om er het maximale uit te halen. Dit komt eveneens door gebrek aan tijd en expertise binnen de categorieën, hetgeen leidt tot het ontbreken van spendinzicht, van volume bundeling en van goed inkoopbeleid. Hierdoor wordt het aanwezige besparingspotentieel niet of niet optimaal benut.

En dat is ten onrechte, indien men zich realiseert dat deze NPR categorieën doorgaans zo’n 10 tot 12 procent van de omzet uitmaken. Juist door het onder controle brengen van deze categorieën kan een significant hogere winstmarge worden bereikt. Onze klanten die deze expertise middels onze dienstverlening toevoegen zijn in staat om op korte termijn het maximale uit de inkoopgroepen te halen tegen zeer geringe investeringen. Hierbij besparen zij tenminste 10% op de onder controle gebrachte categorieën. proQure zet daarvoor inkoopspecialisten in per categorie die deze categorie(ën) dagelijks inkopen en zich daadwerkelijk in deze categorie gespecialiseerd hebben, vaak zelfs na jaren werkervaring te hebben opgedaan in dat specifieke vakgebied. Daarmee zijn zij voor zowel klanten, haar afdelingsmanagers als ook voor leveranciers volwaardig gesprekspartner tijdens het gehele inkoopproces en van grote toegevoegde waarde in de onderhandelingen.

Onze buying managers zijn in staat de klant pro-actief te ondersteunen en begeleiden in het vormen en aanscherpen van de gewenste inkoopspecificaties en mede-verantwoordelijk voor het (deels) zelfstandig managen van de klantrelatie alsmede de individuele leveranciersrelaties. Om dat proces optimaal te kunnen laten verlopen waarborgt proQure een klantgerichte ondersteuning bij het tot stand brengen en onderhouden van een optimale team samenwerking  tussen alle partijen (klant, leverancier en proQure).

proQure biedt haar inkoopexpertise ook aan als projectmanagement en consultancy bij uiteenlopende klanten die hun inkoop verder willen professionaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van Quick Scans (inkoopbreed of categoriespecifiek), het op korte termijn realiseren van significante besparingen en/of het bij proQure onderbrengen van een aantal inkoopcategorieën.