proQure is in staat de inkoop van bedrijven over te nemen en is met name gespecialiseerd in NPR (Non Product Related) categorieën, ook wel de inkoop van niet-handelsgoederen en diensten van organisaties.

Wij professionaliseren en begeleiden uw inkoopproces en stroomlijnen de procedures en het contractmanagement in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij hebben een ervaren team van top-inkoopprofessionals en realiseren het aanwezige inkooppotentieel en dragen concreet bij aan een beter bedrijfsresultaat door uw inkoopfunctie optimaal te organiseren. Er wordt echte toegevoegde waarde gerealiseerd voor onze klanten en de leveranciers, aangezien er bij de klantgroepen een grotere expertise van NPR categorieën wordt opgebouwd en tevens bijbehorende volumes vanuit proQure op de markt worden aangeboden.

img1